تبلیغات
:| - × Hundred Eighty Six ×
پِی خُوشبختی میگردیم ... پیِ فردا :)

× Hundred Eighty Six ×

چهارشنبه 20 مرداد 1395 10:39 ب.ظ

نویسنده : Forouq

282406794-galaxy-heart-i-love-you-photo-favim_com-1086574.png

خُـوب خُـوب ...

سِـه ســاله کِ اینجـآ پـآ بَرجــاعه ... :}

اوجـآ و فُرودآیِ زیـــآدی داشـته ...

اَلبـته بیشـتر از دو هَفـته از تولـدِ 3 سـآلگیش گُذشـته وَلی خُـب ... :دیهَفـته پیش 2 شَمبـه کُنسـرتِ مُحسـن بـودیم ...

بـآش عَکسـ گِــرفتَـمـــ:)ــ

دَر کُل روزا مَـــعمولیـ میگـذرهـ وَلی دوسـش دآرمـــ . . .


یِ گِـــرایشِ خـآصیـ بِ کهـکشـونـآ پیـدا کَـردم :}

مِث عَـکس پُسـت . . .

"2" اُم و "9" اُم شـهریور ، مَـدِ جَـدید کِلاس گُذاشـــتن بَــرامون

وُرودی جَــدید ُ ایـن داســتانا :">


وَ ایـنکه /// عـــآقا :| عـآی فِل این لاو ویـد "بیـهان" :|

"بیــهان پـآندِی" جــآنِمـآن :}   "مـآنیش" دَر واقع :}

اَصن یِ وضعــی :|  دوس میـدارَمِشــ . . .دَر حـآلِ رُمـآنِ "سیاه قَلب" خـــوآندن ^.^

" گـــردانگشت" دِلَم بَــراش میسوزه :(

کِبــریت خور جـآن :(  فـآیِر بُـوی اَصن :(


دیـگع هَمیـن دیگـع :| یِ مَــرگِ دیگَمم هَع

کِ چون اَز دَســتِ خودم حِـرصم میگیـره نِمیـنویسمش :|

خِــیلی شیک =)


{پــآرسال این موقـع ــــآ} :(:دیدگاه ها : :/
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 مرداد 1395 10:50 ب.ظ