تبلیغات
:| - × Hundred Seventy Nine ×
پِی خُوشبختی میگردیم ... پیِ فردا :)

× Hundred Seventy Nine ×

شنبه 29 اسفند 1394 10:21 ق.ظ

نویسنده : Forouq


9.jpg

{ دوبـآره پُست }

چرا انقـد بی حـوصله شـدم خو :|

چرا حواسَـم نبود دیـروز تولد #اِف جـآنَم بـود ؟ :|

دیـروز تولـد کسی بـود که مُطمَــئنَن اَگه نَبـود

مَن اِنقــد تو عُـمرم احساسِ شادی وذوق نمیـکردم :}

#مرسی_که_هَســتیـ{م}

کَمیـ از 26 اسفـند موندگـآرم بگـم ؛ از خَـفن ترین روزهـآی عُمرم

کِ پـآشدیم بـآ بکس رَفتیـم بیـرون :|

وَ اولیـن تجربـه پیچـونینگ بَـنده =)) #پاسـتوریزه_گِرل =)))))

چیـ تو ایـن نگـآه غمگیـن دیدی ؟ کِ بِ خَـنده هـآی مَن می ارزه ؟

وآی :| این تغیــیر احوالاتمـو نمیفـهمم :|

" حـق بده مَـن سخت میـگیره بـه تو "

" عـآخه سـخته . . . -.- "

" اگه چـند سال زودتـر میدیدمت "

" از گذشـتَت دیگه وَحشـتی نَبـود "

" اولیـن . . . میشدم اگـه -.- "

" اگـه این زمـآن لَعنتی نَبـود -.- "

شِط :|

دیدگاه ها : :(
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 10:37 ق.ظ