تبلیغات
:| - × Hundred Thirty One ×
پِی خُوشبختی میگردیم ... پیِ فردا :)

× Hundred Thirty One ×

چهارشنبه 1 مرداد 1393 11:29 ب.ظ

نویسنده : Forouq

2c19dd6aae45475b2.jpg


آه دکتـــر امــآمــی . . . عــمه داری تــو ؟؟

دوســتان من یـه سـفر با یـه عمه دنـدون پزشـــکم رفـتم و الان دارم برآتـون

پسـت میــذارم :دی

بابا پدرم در اومـــد . . . بریــد تو گوگل بزنیــد " هـایرکس " بفـهمید

من چه چیــز وحشتنــآکی رو تو دهنــم دارم حـمل میکــنم !!

اه . . . هیــچی نمیــتونم بـــخورم . . . دارم از گشـنگی میمیرم >:(

-------------------------------------------------------------

عـآقا من متوجـه شدم که بَــسی بَــسی از روز 28 اسـفند خوشـم میـآد 3>

خیــلی . . . واااای بـهترین روز عــمرم بــود !!

حــتی از 21 اسـفند که سـآلگرد یـه اتفـآق (مثـلا) مهم بـود هم بـهتره :*

عجیبــه که ایـنجا حرفی ازش نــزدم . . .

قـرار بود من و ن بـریـم وسیلـه برای سفـره 7 سیـن بگیریــم

همچـنین بریـم من یـه کفش اسپـورت بگیــرم . . .

خُلـآصه با م.خ (اون موقـع م.خ رو پشیـزی حساب نمیکردمـآ !)

رفتیــم تا آزادگــان ، بـعد اونجــا من و ن از اون عـژیـژ دل جدا شـدیم

رفتیـم یکم آزادگان دنبـآل کفـش اونی که میـخواستیـم نـبـود

خلاصـه پیـاده (!!) از آزادگان تا مرکـز کرج رفتیـم یکم دیـگه گشتیـم

بـعد دیدم دیـگه داره دیـر میشه بارونم گرفـته بود به ن گـفتم زود باش بریـم

وسیلــه سفـره رو بگیریـم . . . خلاصـه ماهی و سیر و سنجد و اینا رو گـرفتیـم

زیـر بارون منتـظر تاکسی وایسادیـم نیـم ساعت بـعدم اومـدیم خونـه

اون روز خیلی حــآل داد . . . خیلی !!!

همیــن . . . دلــم تنــگ شـده . . . برای عیــد . . .

مخصـوصا  از 6 فروردیـن به بـعد . . . :((((

----------------------------------------------------------------------

+ دوبــآره بـد جور احساس تنهـآیی میـکـنم :((

++ فـآئزه و فـآطمه ؛ دوستـآن دوقُلـوم رو دوسـت میدارم :*
دیدگاه ها : تــو پــست ثـآبـت لطفــا !!!
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 مرداد 1393 11:46 ب.ظ