تبلیغات
:| - × Hundred Ten ×
پِی خُوشبختی میگردیم ... پیِ فردا :)

× Hundred Ten ×

شنبه 10 خرداد 1393 02:55 ب.ظ

نویسنده : Forouq


9cb26bce4160184b1.jpg

اووووف ؛ یــه روز کـآملا شــآد بالاخــره

البـته هیـچ ربــطی بـه تــَــک سـتاره قلبـم (اوهــو زاااارت) نـداشت :|

جـمعه خـیلی خوب بــود ؛ اول ایـنکه تو تعییـن سطح زبـآن کانـون

از ترم Reach 1 رفــتم بـه EL 3   !!! یـنی 8 تــرم بـآلاتـــر !!!

بــعدم هیــچی دیـگه ؛ چَـــمَـن آرا اومــد خـونمــون ، من پــآی لپ تاپ اونــم پای پی اس پیش

کلا اومــدنش بی فــآیده بــود :| :دی

قســـمت 2 داســتانم رو نوشــتم :))

آقـــآ دعــــآ کنیـن امروز م.خ رو ببیـــنم ، وگـــرنه زنجیــر شـنبه چهارشـنبه ها از بیـن میره :(

آقـــآ یـه نفـر دیــگه بــه BFF هــآم تو مَــد اضـآفه گشــت :دی

مــآهی عـژیــژ :* خدایـی آخر سالی به ایـن پی بردم که آدم باحالیه :)

و در آخر ایــنکه دی مــآهی هــــآ عخشــن :***

همیــن دیـــگه بـــــآی

----------------------------------------------

+ بالاخــره فهمیـــددددددددددم :|

+ من تا دُم ایـن سیم تلفن رو نچیـنم دست بردار نیسـتمدیدگاه ها : تــو پــست ثـآبـت لطفــا !!!
آخرین ویرایش: یکشنبه 11 خرداد 1393 09:02 ق.ظ