تبلیغات
:| - × Hundred Eight ×
پِی خُوشبختی میگردیم ... پیِ فردا :)

× Hundred Eight ×

چهارشنبه 7 خرداد 1393 10:46 ب.ظ

نویسنده : Forouq


5u5v83lqswittw1feh4a.jpg

هـــــــآی و علیـــکم :))

امــروز یــه روز پُـــر فــرآز و نشیـــب ... :/

دیـــنی ==> هِــی بـد نبـــود :/

تــو مــدرســـه ==> :) هـر از گــآهی :|

و امـــآ قســمت مهم ، کلـــآس زبــــآن ==> :))) 3 هـــر از گـآهی :/ یــآ >:(

عــــآقــو امــروز حــــآل داد شــدیـــد ...

یــنی بــنده الــــآن خُــــــــــــــرسَــندَم :))

کـوئیـز شـدم 49 ؛ تُــف بروی هسـتی بیـــآد ایشــآلله >:(

اونـــم شد 49 ... کلا چشــم ندارم آدمــی رو در حد خودم ببیـنم :|

از اتاق فرمان دسـتور رسیــد که  انگـــآر زیــآد بـآ لــآت بـازیــآی بـنده حـآل نمیـکنن

دخــمل متشـخص بیشـتر میـپسـندن

مــآام گـفتیــم ... چشــــب ... مخلصـتونــم هســتم ...

آره دیــگه فعلا شــدم یـه خــآنوم متشـخص ... دختـر حرف گـوش کن :))

و در آخر ایــنکه ==> امتحــآن شیـمی ، خَــر اســت :|

-----------------------------------------------------------

+ دارم از حــــآلت داغــونی در میــــآم اما

تــآ وقـتی یـه روز کـــآملا شـآد نداشـته بــــآشم

ایــنجا مجـلس خــتم میــمونـــه ...

تا شـنبه وایسیـم شـآید فَــرَجی شـد D:


+ وب داســـتانیــم اُپِـــن شـد :)

دیدگاه ها : تــو پــست ثـآبـت لطفــا !!!
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 خرداد 1393 11:57 ب.ظ